Visserijwet en -regels

Als sportvisser krijg je te maken met een aantal wetten en regels, bijvoorbeeld op het gebied van vereiste visdocumenten. Maar ook op het gebied van gesloten tijd aas- en vissoorten, minimummaten vissoorten en beschermde vissen. Indien je je niet aan deze regels houdt, kan dat een boete opleveren. Deze wetten en regels zijn opgedeeld in twee gebieden:

  • Visserij in de binnenwateren
  • Zeevisserij

De (sport)visserij is geregeld in de Visserijwet 1963. De belangrijkste wettelijke regels worden hieronder beschreven.

Schriftelijke toestemming (visvergunning)
Om in het binnenwater te mogen vissen heeft elke hengelaar een schriftelijke toestemming nodig van degene die het visrecht heeft op het water waar men wil vissen. Die visrechthebbende is in dit geval hengelsportvereniging Hoeksche Waard die visrecht heeft gehuurd voor de leden en deze visrechten via een vergunning beschikbaar stelt. De VISpas en de daarbij behorende Lijst(en) van Viswateren vormen samen de vergunning, waarmee u kunt vissen in de wateren die in de lijst(en) staan vermeld.

Gesloten tijd vissoorten
Voor een aantal vissoorten bestaat een gesloten tijd. Vangt u zo’n vis in die periode, dan moet u hem met de grootst mogelijke zorg behandelen en levend en onbeschadigd direct in hetzelfde water terugzetten.

Snoek 1 maart t/m 31 mei
Barbeel, kopvoorn, serpeling, sneep, winde, vlagzalm 1 april t/m 31 mei
Snoekbaars en baars 1 april t/m 31 mei
Beekforel, beekridder, bronforel 1 oktober t/m 31 maart
Zeeforel, zalm, paling het gehele jaar

Let op: Deze gesloten tijd geld voor viswater dat door hengelsportvereniging Hoeksche Waard word gehuurd. De gesloten tijd voor viswater binnen de vispas staan vermeld in de daarbij behorende lijst van wateren.

Minimummaten vissoorten
Vangt u een vis kleiner dan de minimummaat voor deze soort, dan moet u hem direct in hetzelfde water terugzetten.

Barbeel 30 cm  Baars 22 cm
Bot 20 cm Beekridder 25 cm
Kopvoorn 30 cm Forel* 25 cm
Serpeling 15 cm Riet-/ ruisvoorn 15 cm
Snoek 45 cm Sneep 30 cm
Vlagzalm 35 cm Snoekbaars 42 cm
Zeelt 25 cm Winde 30 cm

* de bron- beek- en regenboogforel

Let op: voor een aantal wateren in deze lijst geldt een langere gesloten tijd. Dit staat bij de betreffende federaties en/of wateren vermeld.

Beschermde vissoorten
In de Flora- en Faunawet is een aantal vissoorten opgenomen waarop u niet mag vissen. Het betreft de volgende soorten: gestippelde alver – beekprik – bermpje – bittervoorn – elrits – houting – meerval – grote modderkruiper – kleine modderkruiper – rivierdonderpad – rivierprik – steur.

Meeneemverbod graskarper
Graskarper moet vanwege zijn speciale functie altijd worden teruggezet. Deze vissoort wordt uitgezet om overtollige plantengroei in het water te beteugelen.

Verbod gebruik levend aas
Het is verboden voor het vissen als aas gewervelde dieren te gebruiken (o.a. levende vissen, amfibieën, reptielen, vogels of zoogdieren). Vissen met maden, wormen, muggenlarven e.d. is wel toegestaan.