Historie

logo snalogoHengelsportvereniging Hoeksche Waard is ontstaan door een fusie van de “Numansdorpse Hengelsportvereniging” en “Sport Na Arbeid”.

Het motto van de samenvoeging: Fuseren voor een duurzame hengelsport toekomst

De besturen van de “Numansdorpse Hengelsportvereniging” (hierna NHSV) en “Sport Na Arbeid” (hierna SNA) uit Zuid-Beijerland hebben in het jaar 2009 de mogelijkheden onderzocht om tot een fusie tussen beide verenigingen te komen met uitgangspunt te starten vanaf 1 januari 2010. Het initiatief van de fusie is uitgegaan van SNA, mede omdat het bestuur met onderbezetting kampt en uitzicht op aanwas van kandidaatbestuursleden nihil bleek.

Het bestuur van NHSV stond daar niet afwijzend tegenover om samen met SNA de krachten-, de kennis en de belangen te bundelen om samen één nieuwe hengelsport-vereniging te gaan vormen.

Door bundeling van krachten van de twee verenigingen, staan we sterker richting overheid, zoals het Rijk – de Provincie – de Gemeente, de semi-overheid, zoals het Waterschap Hollandsche Delta – Staatsbosbeheer – Wet Natura 2000 en dergelijke.
Naar aanleiding van de retour gekregen antwoordstrookjes waarop alle leden hun stem konden uitbrengen en de aanwezige leden op de gehouden fusievergadering 8 juli 2009, is de conclusie van de voorzitter dat de fusie doorgang kan vinden. Er was namelijk maar 1 tegenstem.
Inmiddels zijn er al veranderingen doorgevoerd of in een vergevorderd stadium.

De digitale ledenbestanden van beide fusie-verenigingen zijn bij Sportvisserij Nederland samengevoegd en verwerkt onder de gegevens van de nieuwe vereniging.

Het automatische incassosysteem is doorgevoerd in de gehele vereninging. Leden die geen gebruik willen maken van deze mogelijkheid, kunnen de vergunning afhalen op de 1e zaterdag in het nieuwe jaar.

Verdeling is gemaakt wat betreft de bestuurstaken en een nieuw bestuur samengesteld uit de besturen van NHSV en SNA.

De wedstrijdroosters zijn samengevoegd tot één nieuwe opzet van het totale wedstrijdprogramma.