Witvissen

Wedstrijdvoorwaarden witvissen

Wedstrijden
Er wordt alleen op zaterdag vervist. De wedstrijdduur is van te voren vastgesteld en staat vermeld op het wedstrijdrooster. De locatie waar gevist wordt staat vermeld op het wedstrijdrooster, alleen de stek wordt in sommige gevallen nader bepaalt.

Wedstrijdleiding
De wedstrijdleiding bestaat tenminste uit één lid van de sportcommissie. Bij het door overmacht niet aanwezig zijn van de sportcommissie, neemt één der deelnemers deze taak op zich.

Vergunning
Indien er gerede twijfels over bestaan of een deelnemer in het bezit is van de benodigde bescheiden, kan de wedstrijdleiding de betreffende deelnemer vragen om zijn vergunning te tonen.

Inschrijven
Bij wedstrijden buiten de series om geldt een voorinschrijving die ophangt in het ijsclubgebouw.

Inleggeld
Het inleggeld staat vermeld op het wedstrijdrooster zowel voor de losse wedstrijden, drie kampen en series. Het bedrag wat achter de wedstrijddatum staat moet men in een keer betalen.

Verzamelen
De verzamelplaats van de wedstrijden is in Numansdorp, het clubgebouw van de ijsclub. (Meestooflaan)

Te laat
De deelnemer dient zich ruim van tevoren te laten inschrijven ( zie tijdstip aanwezig) Iedereen die te laat komt is uitgesloten van deelname.

Loting
Per wedstrijd wordt geloot waar de deelnemer mag vissen.
Per serie worden de kop- en staartnummers verloot onder de deelnemers die nog geen kop- en staart nummer hebben gehad. Als alle deelnemers zijn geweest, starten we opnieuw.

Hengelsoort
Alle hengelsoorten zijn toegestaan en men mag tijdens de wedstrijd van hengel wisselen.

Tijdens de Koppelwedstrijd Strijen mag men alleen maar met de vaste hengel tenzij het reglement anders vermeld.

Uitslag en puntentelling
De puntentelling is gebaseerd op het gewicht van de vangst. De deelnemer met het meeste gewicht krijgt 1 punt, nummer 2 krijgt 2 punten enz.
Bij geen vangst (kunnen er meer zijn) krijg je de punten van het aantal deelnemers van de wedstrijd of vak.

Afwezig
Bij afwezigheid krijgt de deelnemer het aantal punten van de laatste + 3 extra. Ditzelfde geldt voor de deelnemer(s) die het wedstrijdparcours verlaat zonder zich af te melden bij de wedstrijdleiding.

Prijzen
De prijzen van een wedstrijd worden verdeeld naar het aantal deelnemers volgens de verdeellijst. Deze worden de volgende wedstrijd uitgereikt in de vorm van waardebonnen.

Totaaluitslag
Wie de minste punten heeft verzameld is de totaal winnaar en die ontvangt op de  jaarvergadering de wisselbeker van de te gewonnen serie.  

Per deelnemer vervallen één of meerdere wedstrijden:

 • AB Bloemsierkunst voorjaarsserie vervalt er één wedstrijd met de hoogste punten.
 • MCS FULFILMENT zomerserie vervallen er twee wedstrijden met de hoogste punten.
 • ICS Spiral Freezers herfstserie vervallen er twee en dat zijn de wedstrijden met de hoogste punten.

Wedstrijdregels witvissen

 • Alle hengelsoorten zijn toegestaan, en men mag wisselen van hengel tijdens de wedstrijd. Uitzonderingen zijn er wanneer dit op het wedstrijdrooster wordt weergegeven.
 • Alle vissoorten met uitzondering paling, snoek en snoekbaars tellen mee.
 • Optuigen en peilen is voor de wedstrijd toegestaan.
 • Eerste signaal is eenmaal ‘zwaar’ voeren en vissen, tweede signaal einde wedstrijd.
 • Licht bijvoeren mag.
 • Gekleurde maden, vers de vase en kleurstoffen zijn niet toegestaan.
 • De afstand tussen de deelnemers onderling moet tenminste 8 meter bedragen, mits anders wordt beslist.
 • Men mag niet meer dan 1 meter naar links of naar rechts van zijn plaats afwijken, tenzij men daarbij zijn medehengelaars niet hindert of belemmert
 • Het is niet toegestaan overtollig voer en aas in het water te gooien.
 • Gevangen vis wordt bewaard in een niet stalen leefnet van minimaal 3.00 meter lengte en met een ringmaat van 0,40 meter doorsnede, tot na de wedstrijd. Let op:  er mag maar 20 kilogram vis in je leefnet zitten, zorg dat je op sommige wateren een tweede net bij je hebt en ook gebruikt.