Karpervissen

Plaats
De verzamelplaats van de wedstrijden in Numansdorp is in het clubgebouw van de ijsclub aan de Meestooflaan.

Prijzen Hoveniersbedrijf Marco den Boer-serie
Naargelang het aantal deelnemers per website (volgens de bestaande verdeellijst) worden de prijzen direct na de wedstrijd uitgereikt in het clubgebouw in de vorm van waardebonnen. Aan het eind van het seizoen wordt voor deze competitie een wisselbeker uitgereikt aan de winnaar, die mogelijk is gemaakt door hoveniersbedrijf Marco den Boer. De eerste, tweede en derde van de serie ontvangen ook een prijs.

Uitslagen

Deze kunt u vinden in het menu via Uitslagen > Karpervissen.

Wedstrijdvoorwaarden Karpervissen

De karperwedstrijden worden zowel in de weekenden als op de donderdagavonden vervist. Dit zijn wel twee afzonderlijke series en de uitslagen tellen dus apart. De wedstrijdduur is van tevoren vastgesteld en staat vermeld op het wedstrijdrooster. De deelnemers kunnen zelf bepalen op welke stek zij gaan vissen, mits er met minimaal twee personen bij elkaar gevist wordt.

Wedstrijdleiding
De wedstrijdleiding bestaat tenminste uit één lid van de sportcommissie die het tijdstip van vertrek en van terugkomst bij het clubhuis bepaald. Bij het door overmacht niet aanwezig zijn van de sportcommissie, neemt één der deelnemers deze taak op zich.

Vergunning
Indien er gerede twijfels over bestaan of een deelnemer in het bezit is van de benodigde toestemmingen, kan de wedstrijdleiding de betreffende deelnemer vragen om zijn vergunning te tonen.

Controle
Men dient voor controle met tenminste twee personen bij elkaar te vissen, i.v.m. meten van de gevangen vis en die door te geven aan de wedstrijdleiding bij het vastgestelde tijdstip van terugkomst.

Te laat
De deelnemer dient zich ruim van tevoren te laten inschrijven (zie tijdstip aanwezig). Iedereen die te laat komt is uitgesloten van deelname.

Helpen
De deelnemer die vis vangt, mag bij het landen van de aangeslagen vis door derden worden geholpen. Dit geld ook voor het onthaken (gebruik bij voorkeur een onthakingsmat) van de gevangen vis. De deelnemer dient in het bezit te zijn van goed onthakingsmateriaal.

Onderlinge afstand
Het is niet toegestaan om je mede wedstrijdvissers te hinderen tijdens de wedstrijd. Houdt bij het werpen met kunstaas dan ook een tussenruimte van 25 meter bij iemand zijn dobber of drijver. De onderlinge afstand tussen twee deelnemers mag ten hoogste 100 meter bedragen.

Vangsten
Op het vastgestelde tijdstip van terugkomst bij het clubhuis, dienen eventuele vangsten direct gemeld te worden. De deelnemer mag de wedstrijd voortijdig beëindigen met behoud van uitslag gevangen vis.

Aflastingen
De wedstrijdleiding heeft het recht de wedstrijd te onderbreken of af te lasten. Bij bizarre weeromstandigheden wordt de wedstrijd afgelast (zwaar onweer, vorst). Bij deze omstandigheden telt de gevangen vis niet meer mee. Bij een klein onweersbuitje kan er een onderbreking of een inkorting plaats vinden hier telt de gevangen vis wel.

Wordt de wedstrijd op zaterdag afgelast, dan word er op zondag niet gevist. Indien de wedstrijd op zondag wordt afgelast, dan telt de op zaterdag geviste wedstrijd niet.

Vorst
Als door de vorst de wateroppervlakte voor 50% bedekt is met ijs, is de wedstrijd afgelast.

Wedstrijdregels Karpervissen

Eén hengel
Er wordt gevist met één hengel, al dan niet voorzien van een opwindmechanisme, dobber, zinker of drijver en één ééntandige haak beaast met door de minister aangewezen aassoorten, te weten brood, aardappel, deeg, kaas, granen, zaden, worm, steurkrab, en insectenlarven (bijv. maden ) en nabootsingen daarvan, mits die niet groter zijn dan 2,5cm.

Let op: van 1 april tot de laatste zaterdag in mei geldt er een verbod voor sommige aassoorten, zoals de worm. De wedstrijdmaat is 15 cm. Er wordt gevist op centimeters die omgezet worden in punten (systeem dat bekend is bij de sportcommissie).