Roofvissen

Plaats
De verzamelplaats van de wedstrijd in Numansdorp is in het clubgebouw van de ijsclub (Meestooflaan).

Prijzen Bakkerij Sonneveld-serie
Prijs worden uitgedeeld na het gelang van het aantal deelnemers (volgens de bestaande verdeellijst). De prijzen worden de volgende wedstrijd uitgereikt in het clubgebouw in de vorm van waardebonnen. Aan het einde van het seizoen wordt een wisselbeker (gesponsord door Bakkerij Sonneveld) voor de serie uitgereikt aan de winnaar. Daarnaast krijgen de nummers 1, 2 en 3 ook een prijs van de sponsor.

Prijzen Ville Metaalindustrie en Apparatenbouw-serie
De nummers 1, 2 en 3 (of meer een grote deelname) krijgen een waardebon voor H. & A. Bouter Keurslager in Numansdorp, die gesponsord is door Ville Metaalindustrie en Apparatenbouw.

Uitslagen

Voor de uitslagen van de roofviscompetitie gaat u in het menu naar Uitslagen > Roofvissen.


Wedstrijdvoorwaarden Roofvissen

De roofviswedstrijden worden in het weekend vervist, hier heeft u de keus om op zaterdag of zondag te gaan vissen, het telt als één wedstrijd. De wedstrijdduur is van tevoren vastgesteld en staat vermeld op het wedstrijdrooster. De deelnemers kunnen zelf bepalen op welke stek zij gaan vissen, mits er met minimaal twee personen bij elkaar gevist word.

Wedstrijdleiding
De wedstrijdleiding bestaat tenminste uit één lid van de sportcommissie die het tijdstip van vertrek en van terugkomst bij het clubhuis bepaald. Bij het door overmacht niet aanwezig zijn van de sportcommissie, neemt één der deelnemers deze taak op zich.

Vergunning
Indien er gerede twijfels over bestaan of een deelnemer in het bezit is van de benodigde toestemmingen, kan de wedstrijdleiding de betreffende deelnemer vragen om zijn vergunning te tonen.

Controle
Men dient voor controle met tenminste twee personen bij elkaar te vissen, i.v.m. meten van de gevangen vis en die door te geven aan de wedstrijdleiding bij het vastgestelde tijdstip van terugkomst.

Te laat
De deelnemer dient zich ruim van tevoren te laten inschrijven (zie tijdstip aanwezig). Iedereen die te laat komt is uitgesloten van deelname.

Helpen
De deelnemer die vis vangt, mag bij het landen van de aangeslagen vis door derden worden geholpen. Dit geld ook voor het onthaken (gebruik bij voorkeur een onthakingsmat) van de gevangen vis. De deelnemer dient in het bezit te zijn van goed onthakingsmateriaal.

Onderlinge afstand
Het is niet toegestaan om je mede wedstrijdvissers te hinderen tijdens de wedstrijd. Houdt bij het werpen met kunstaas dan ook een tussenruimte van 25 meter bij iemand zijn dobber of drijver. De onderlinge afstand tussen twee deelnemers mag ten hoogste 100 meter bedragen.

Vangsten
Op het vastgestelde tijdstip van terugkomst bij het clubhuis, dienen eventuele vangsten direct gemeld te worden. De deelnemer mag de wedstrijd voortijdig beëindigen met behoud van uitslag gevangen vis.

Aflastingen
De wedstrijdleiding heeft het recht de wedstrijd te onderbreken of af te lasten. Bij bizarre weeromstandigheden wordt de wedstrijd afgelast (zwaar onweer, vorst). Bij deze omstandigheden telt de gevangen vis niet meer mee. Bij een klein onweersbuitje kan er een onderbreking of een inkorting plaats vinden hier telt de gevangen vis wel.

Wordt de wedstrijd op zaterdag afgelast, dan word er op zondag niet gevist. Indien de wedstrijd op zondag wordt afgelast, dan telt de op zaterdag geviste wedstrijd niet.

Vorst
Als door vorst wateroppervlakte bedekt is met ijs, beslist de wedstrijdcommissie of er gevist kan worden. Uitgangspunt is dat er op vrijdag beslist wordt voor de zaterdag en op zaterdag voor de zondag.
Is er twijfel op de dag voor de wedstrijd, dan wordt er beslist voor aanvang van de wedstrijd.

Wedstrijdregels Roofvissen

  • Er wordt gevist met één hengel, al dan niet voorzien van een opwindmechanisme, dobber, zinker of drijver met ten hoogste een ééntandige haak( m.u.v. kunstaas), beaast met een dood visje of stukje daarvan, worm, slachtproducten of kunstaas.
  • Een takeltje is ook toegestaan mits men gelijk slaat bij een aanbeet.
  • Onder roofvis wordt verstaan snoek, snoekbaars, baars en roofblei.
  • De wedstrijdmaat voor al deze soorten is 15cm.
  • Er wordt gevist op centimeters die omgezet worden in punten (systeem dat bekend is bij de sportcommissie).
  • Tijdens de wedstrijd is het toegestaan gelijktijdig met een tweede hengel aasvisjes te vangen. Er worden drie wedstrijden gevist voor de kerstbout (tellen ook mee voor de competitie) hier moet men minimaal 2 keer aan mee gedaan hebben om voor een prijs (alleen de eerste drie) in aanmerking te komen.