Onze waterkaart

Specifieke regels binnen onze wateren

De hengelsportvereniging Hoeksche Waard (onze vereniging) huurder van het schubvisrecht in de wateren in het gebied van bijgevoegde kaart geeft vergunning aan de leden van deze vereniging daar te vissen met de volgende regels:

 • Nachtvissen en kamperen verboden.
 • Verboden bebouwd akkerland te betreden waar looprechten zijn van de vereniging.
 • Tenten of verblijven op akkerland verboden.
 • Vissen op roofvis: snoek, snoekbaars en baars alleen voor leden.
 • Het looprecht aan de zijde van de vissteigers aan de Schuringse Haven (bereikbaar via de Oost Middelweg of Schuringsedijk) geldt alleen tijdens de wedstrijden van hengelsportvereniging Hoeksche Waard. De vissteigers mogen dus alleen bij wedstrijden gebruikt worden.
 • Het looprecht van de kom van het ‘Oude Diep’, bereikbaar via Middelsluissedijk Westzijde, geldt alleen tijdens de wedstrijden van Hengelsportvereniging Hoeksche Waard.
 • Het water Schuringse Haven vanaf brug Lange Boomweg tot aan het gemaal Cromstrijen heeft volgende extra regels:
  • Verboden over het vee-rooster voor autoverkeer (weg naar het gemaal)
  • Verboden te parkeren op en naast de weg over en voor het vee-rooster
  • De weg over het vee-rooster is uitsluitend voor gebruik van Waterschap Hollandse Delta

Voorwaarden visdocument

Om te mogen vissen dient u zich aan de volgende bepalingen te houden.

 1. Het visdocument is strikt persoonlijk, overdracht is niet toegestaan.
 2. Men dient zich te allen tijde te houden aan de voorwaarden en bepalingen, zoals verder in deze vergunning vermeld.
 3. Men dient in het bezit te zijn van vispas, lijst van viswateren (app) en de bijgevoegde kaart van de verhuurde wateren in de Hoekse Waard.
 4. Ondergetekende verklaart zich te houden aan de voorwaarden en bepalingen, zoals in dit document vermeld. Het is hem of haar bekend dat bij overtreding er geacht wordt alsof er gevist is zonder vergunning.
 5. Bij controle dient men zich te kunnen legitimeren. Een controleur moet zich altijd legitimeren door zijn controlepas te tonen.
 6. Het betreden van een dijkvak langs de rivier kan alleen geschieden waar dit op de kortste wijze, langs de kennelijk daartoe aangewezen weg, ter bereiking van de oever, mogelijk is.
 7. De visplek dient schoon achtergelaten worden.
 8. Gevangen vis dient in hetzelfde water worden teruggezet.
 9. Alle door de minister toegestane aassoorten mogen worden gebruikt m.u.v. gekleurde maden.
 10. Vanaf 1 april tot de laatste zaterdag in mei (nationale hengeldag) geldt een verbod voor deze aassoorten: slachtproducten, een dood visje of enig kunstaas (uitzondering voor kunstvliegen kleiner dan 2.5 cm).
 11. Gesloten tijd voor vis: 1 maart tot laatste zaterdag in mei voor snoek, 1 april tot de laatste zaterdag in mei voor snoekbaars en baars.
 12. Het is ten strengste verboden paling in bezit te hebben. Het vissen hierop is voorbehouden aan de beroepsvisser.
 13. Het is verboden snoek en snoekbaars in bezit te hebben of mee te nemen.
 14. Het is verboden karper mee te nemen of uit te zetten.
 15. Met deze vergunning mag met maximaal twee hengels worden gevist.
 16. Bij overtreding van bovengenoemde punten wordt u geacht zonder vergunning gevist te hebben en kan royement volgen. Restitutie vindt niet plaats.

Rondom de Hoeksche Waard

Looprechten en opsomming van plaatsen waar nog op de rivier kan worden gevist.

 • Vanaf de haven van Goudswaard in oostelijke richting over een lengte van 1200 meter.
 • Daar waar het Piershilse Gat uitmondt in het Spui.
 • De Oude Tol in Oud-Beijerland.
 • De wijk spuioever in Oud-Beijerland.
 • De oever bij Klein Profijt te Oud-Beijerland.
 • De uitmonding van de haven van Heinenoord.
 • Ter plaatse van het bruggenhoofd van de voormalige Barendrechtse brug.
 • Ter plaatse van de Heinnenoordtunnel.
 • Bij Kuipersveer.
 • Het openbaar toegankelijke grasveld langs de rivier te Puttershoek.
 • De oever van de Dordtse Kil nabij de watertoren te ‘s-Gravendeel-de Wacht bij Mookhoek-de buitendijk bij de Mariapolder, allen bereikbaar bij de Meeuwenoordseweg.
 • De vluchthaven te ‘s-Gravendeel, allen bevisbaar in wedstrijdverband.
 • Te Numansdorp rondom de Haringvlietbrug.
 • Te Zuid-Beijerland op de speelweide gelegen naast de haven van de watersport.
 • Aan de Nieuwendijk de haven van de pont en tot de zitbank gelegen in het natuurgebied de Tiendengorzen.
 • Vanaf de dijk tussen de Dorpshaven en de Rijkshaven in Numansdorp mag gevist worden.