Onze waterkaart

FHW vergunning 2016 kopie

Specifieke regels binnen onze wateren

De hengelsportvereniging Hoeksche Waard (onze vereniging) huurder van het schubvisrecht in de wateren in het gebied nummer 2 van bijgevoegde kaart geeft vergunning aan de leden van deze vereniging daar te vissen met de volgende beperkingen:

 • Nachtvissen en kamperen verboden
 • Verboden bebouwd akkerland te betreden waar looprechten zijn van vereniging, tenten verboden op akkerland.
 • Vissen op snoek en snoekbaars alleen voor leden van deze vereniging (gesloten tijd snoek, snoekbaars en baars vanaf 1 maart tot en met 31 mei).

Hengelsportvereniging Hoeksche Waard geeft vergunning aan de leden van de andere hengelsportverenigingen, die in het bezit zijn van de vergunning van de Federatie Hoekse Waard zijn, om te vissen in alle water in dit genoemde gebied.

Met de volgende beperkingen:

 • Nachtvissen verboden.
 • Vissen op snoek, snoekbaars en baars verboden.
 • Verboden bebouwd akkerland te betreden waar looprechten zijn van de vereniging.
 • Het looprecht aan de zijde van de vissteigers aan de Schuringse haven(bereikbaar  via de Oost-Middelweg of Schuringsedijk)geldt alleen tijdens de wedstrijden van de hengelsportvereniging Hoeksche Waard. De vissteigers mogen dus alleen bij wedstrijden gebruikt worden.
 • Het looprecht van de kom van het ‘oude Diep’, bereikbaar via de Middelsluissedijk-Westzijde, geldt alleen tijdens de wedstrijden van de Hengelsportvereniging Hoeksche Waard.

 

Voorwaarden visdocument

Om te mogen vissen dient u zich aan de volgende bepalingen te houden.

In de algemene plaatselijke verordeningen van de gemeentes is opgenomen dat bij nachtvissen, indien toegestaan, alleen als overnachtingsmiddel, een paraplui met zijflappen is toegestaan.

 1. Dit document wordt verstrekt aan de leden van de hengelsportverenigingen, die zijn aangesloten bij de federatie Hoekse Waard.
 2. Het visdocument is strikt persoonlijk.
 3. Overdracht in welke vorm dan ook is niet toegestaan.
 4. Men dient zich te allen tijde te houden aan de voorwaarden en bepalingen, zoals verder in deze vergunning vermeld.
 5. Men dient in het bezit te zijn van vispas, lijst van viswateren en de bijgevoegde kaart van de verhuurde wateren in de Hoekse Waard.
 6. Ondergetekende verklaart zich te houden aan de voorwaarden en bepalingen, zoals in dit document vermeld.het is hem of haar bekend dat bij overtreding er geacht wordt alsof er gevist is zonder vergunning.
 1. Bij controle dient men zich te kunnen legitimeren. Een controleur moet zich altijd legitimeren door zijn controlepas te tonen.
 2. Het betreden van een dijkvak langs de rivier kan alleen geschieden waar dit op de kortste wijze, langs de kennelijk daartoe aangewezen weg, ter bereiking van de oever, mogelijk is.
 3. De visplek dient schoon achtergelaten worden.
 4. Gevangen vis dient in het zelfde water worden teruggezet.
 5. Alle door de minister toegestane aassoorten mogen worden gebruikt m.u.v.gekleurde maden.
 6. Met deze vergunning mag met maximaal twee hengels worden gevist.

 

Rondom de Hoeksche Waard

Looprechten en opsomming van plaatsen waar nog op de rivier kan worden gevist.

 • Vanaf de haven van Goudswaard in oostelijke richting over een lengte van 1200 meter.
 • Daar waar het Piershilse Gat uitmondt in het Spui.
 • De Oude Tol in Oud-Beijerland.
 • De wijk spuioever in Oud-Beijerland.
 • De oever bij Klein Profijt te Oud-Beijerland.
 • De uitmonding van de haven van Heinenoord.
 • Ter plaatse van het bruggenhoofd van de voormalige Barendrechtse brug.
 • Ter plaatse van de Heinnenoordtunnel.
 • Bij Kuipersveer.
 • Het openbaar toegankelijke grasveld langs de rivier te Puttershoek.
 • De oever van de Dordtse Kil nabij de watertoren te ‘s-Gravendeel-de Wacht bij Mookhoek-de buitendijk bij de Mariapolder, allen bereikbaar bij de Meeuwenoordseweg.
 • De vluchthaven te ‘s-Gravendeel, allen bevisbaar in wedstrijdverband met de Kilvissers.
 • Te Numansdorp rondom de Haringvlietbrug.
 • Te Zuid-Beijerland op de speelweide gelegen naast de haven van de watersport. • Aan de Nieuwendijk de haven van de pont en tot de zitbank gelegen in het natuurgebied de Tiendengorzen.
 • Vanaf de dijk tussen de Dorpshaven en de Rijkshaven in Numansdorp mag gevist worden.