Witvissen

Wedstrijdvoorwaarden witvissen

Wedstrijden
Er wordt alleen op zaterdag vervist.
De wedstrijdduur is van te voren vastgesteld en staat vermeld op het wedstrijdrooster. De locatie waar gevist wordt staat vermeld op het wedstrijdrooster, alleen de stek wordt in sommige gevallen nader bepaalt.

Series
Er wordt gevist in series, zie het wedstrijdrooster.

Wedstrijdleiding
De wedstrijdleiding bestaat tenminste uit één lid van de sportcommissie. Bij het door overmacht niet aanwezig zijn van de sportcommissie, neemt één der deelnemers deze taak op zich.

Vergunning
Indien er gerede twijfels over bestaan of een deelnemer in het bezit is van de benodigde bescheiden, kan de wedstrijdleiding de betreffende deelnemer vragen om zijn vergunning te tonen.

Te laat
De deelnemer dient zich ruim van tevoren te laten inschrijven ( zie tijdstip aanwezig) Iedereen die te laat komt is uitgesloten van deelname.

Loting
Per serie worden de kop– en staartnummers verloot onder de deelnemers die nog geen kop en staart hebben gehad, als alle deelnemers zijn geweest starten we opnieuw.

Puntentelling
De puntentelling is gebaseerd op het gewicht van de vangst. De deelnemer met het meeste gewicht krijgt 1 punt, nummer 2 krijgt 2 punten en nummer 3 krijgt 3 punten, enz. Als men aan een serie mee vist en is niet aanwezig op een of meerdere datums die krijgt het aantal punten van de laatste + 1 extra.

Totaaluitslag
De wedstrijdpunten worden per serie opgeteld voor de totaaluitslag, degene die de minste punten heeft is totaal winnaar.
Per deelnemer vervallen een of meerdere slechte wedstrijden.

Afwezigheid
Afwezigheid of niet tot het einde gevist wordt automatisch een vervallen wedstrijd.
Om mee te tellen in de eindstand van een serie moet je minimaal drie wedstrijden vervist te hebben

Inleggeld
Het inleggeld staat vermeld op het wedstrijdrooster zowel voor de losse wedstrijden, twee en of drie kampen en de series. Het bedrag wat achter de wedstrijddatum staat moet men in een keer betalen.

Wedstrijdregels witvissen

 • Alle hengelsoorten zijn toegestaan, en men mag wisselen van hengel tijdens de wedstrijd. Uitzonderingen zijn er wanneer dit op het wedstrijdrooster wordt weergegeven.
 • Alle vissoorten met uitzondering paling, snoek en snoekbaars tellen mee.
 • Optuigen en peilen is voor de wedstrijd toegestaan.
  Eerste signaal is eenmaal zwaar voeren en vissen, tweede signaal einde wedstrijd.
 • Licht bijvoeren mag.
 • Gekleurde maden, vers de vase en kleurstoffen zijn niet toegestaan.
 • De afstand tussen de deelnemers onderling moet tenminste 8 meter bedragen, mits anders wordt beslist.
 • Men mag niet meer dan 1 meter naar links of naar rechts van zijn plaats afwijken, tenzij men daarbij zijn medehengelaars niet hindert of belemmert
 • Het is niet toegestaan overtollig voer en aas in het water te gooien.
 • Gevangen vis wordt bewaard in een niet stalen leefnet van minimaal 3.00 meter lengte en met een ringmaat van 0,40 meter doorsnede, tot na de wedstrijd. Let op:  er mag maar 20 kilogram vis in je leefnet zitten, zorg dat je op sommige wateren een tweede net bij je hebt en ook gebruikt.