Witvissen

Plaats

De verzamelplaats van de wedstrijden in de Eendracht is bij de brug over de Eendracht. De verzamelplaats van de wedstrijden in Numansdorp is in het clubgebouw van de ijsclub (Meestooflaan)

Hengelsoort

Alle hengelsoorten zijn toegestaan en men mag tijdens de wedstrijd van hengel wisselen.
Tijdens de wedstrijd van de federatie Hoekse Waard en van Kampioenschap hengelsportvereniging Hoeksche Waard mag men alleen maar met de vaste hengel tenzij het reglement anders vermeld.

Uitslag

Bij een serie wordt er in een vak gevist , de herfstserie in twee vakken. Wie het meeste gewicht heeft in zijn vak krijgt 1 punt, nummer 2 krijgt 2 punten, enz.
Wie 0 gram heeft in zijn vak (kunnen er meer zijn) krijgt het aantal punten van het aantal deelnemers die in dat vak deelnemen.
Wie de minste punten heeft verzameld is de totaal winnaar en die ontvangt op de jaarvergadering de wisselbeker van de te gewonnen serie.
Van de voorjaarsserie vervalt er één wedstrijd bij de andere serie’s vervallen twee wedstrijden dit zijn wedstrijden met de hoogste punten.

Afwezig

Bij afwezigheid krijgt de deelnemer het aantal punten van de laatste + 3 extra. Ditzelfde geldt voor de deelnemer(s) die het wedstrijdparcours verlaat zonder zich af te melden bij de wedstrijdleiding.

Kop- en staartnummers

Per serie worden de kop- en staartnummers verloot onder de deelnemers die nog geen kop- en staart nummer hebben gehad. Als alle deelnemers zijn geweest, starten we opnieuw.

Prijzen

De prijzen van een serie worden verdeeld naar het aantal deelnemers per wedstrijd (volgens verdeellijst) die de volgende wedstrijd worden uitgereikt in de vorm van waardebonnen.

Inschrijven

Bij wedstrijden buiten de serie’s om geldt een voorinschrijving die ophangt in het ijsclub gebouw.

Uitslagen

De uitslagen van witcompetitie kunt u vinden onder Uitslagen > Witvissen.

 


 

Wedstrijdvoorwaarden witvissen

Wedstrijden
Er wordt alleen op zaterdag vervist.
De wedstrijdduur is van te voren vastgesteld en staat vermeld op het wedstrijdrooster. De locatie waar gevist wordt staat vermeld op het wedstrijdrooster, alleen de stek wordt in sommige gevallen nader bepaalt.

Series
Er wordt gevist in series, zie het wedstrijdrooster.

Wedstrijdleiding
De wedstrijdleiding bestaat tenminste uit één lid van de sportcommissie. Bij het door overmacht niet aanwezig zijn van de sportcommissie, neemt één der deelnemers deze taak op zich.

Vergunning
Indien er gerede twijfels over bestaan of een deelnemer in het bezit is van de benodigde bescheiden, kan de wedstrijdleiding de betreffende deelnemer vragen om zijn vergunning te tonen.

Te laat
De deelnemer dient zich ruim van tevoren te laten inschrijven ( zie tijdstip aanwezig) Iedereen die te laat komt is uitgesloten van deelname.

Loting
Per serie worden de kop– en staartnummers verloot onder de deelnemers die nog geen kop en staart hebben gehad, als alle deelnemers zijn geweest starten we opnieuw.

Puntentelling
De puntentelling is gebaseerd op het gewicht van de vangst. De deelnemer met het meeste gewicht krijgt 1 punt, nummer 2 krijgt 2 punten en nummer 3 krijgt 3 punten, enz. Als men aan een serie mee vist en is niet aanwezig op een of meerdere datums die krijgt het aantal punten van de laatste + 1 extra.

Totaaluitslag
De wedstrijdpunten worden per serie opgeteld voor de totaaluitslag, degene die de minste punten heeft is totaal winnaar.
Per deelnemer vervallen een of meerdere slechte wedstrijden.

Afwezigheid
Afwezigheid of niet tot het einde gevist wordt automatisch een vervallen wedstrijd.
Om mee te tellen in de eindstand van een serie moet je minimaal drie wedstrijden vervist te hebben

Inleggeld
Het inleggeld staat vermeld op het wedstrijdrooster zowel voor de losse wedstrijden, twee en of drie kampen en de series. Het bedrag wat achter de wedstrijddatum staat moet men in een keer betalen.

Wedstrijdregels witvissen

 • Alle hengelsoorten zijn toegestaan, en men mag wisselen van hengel tijdens de wedstrijd. Uitzonderingen zijn er wanneer dit op het wedstrijdrooster wordt weergegeven.
 • Alle vissoorten met uitzondering paling, snoek en snoekbaars tellen mee.
 • Optuigen en peilen is voor de wedstrijd toegestaan.
  Eerste signaal is eenmaal zwaar voeren en vissen, tweede signaal einde wedstrijd.
 • Licht bijvoeren mag.
 • Gekleurde maden, vers de vase en kleurstoffen zijn niet toegestaan.
 • De afstand tussen de deelnemers onderling moet tenminste 8 meter bedragen, mits anders wordt beslist.
 • Men mag niet meer dan 1 meter naar links of naar rechts van zijn plaats afwijken, tenzij men daarbij zijn medehengelaars niet hindert of belemmert
 • Het is niet toegestaan overtollig voer en aas in het water te gooien.
 • Gevangen vis wordt bewaard in een niet stalen leefnet van minimaal 3.00 meter lengte en met een ringmaat van 0,40 meter doorsnede, tot na de wedstrijd. Let op:  er mag maar 20 kilogram vis in je leefnet zitten, zorg dat je op sommige wateren een tweede net bij je hebt en ook gebruikt.